Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Szudziałowo w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Szudziałowo

Szudziałowo, gmina w województwie podlaskim, powiat sokólski.

Powierzchnia gminy Szudziałowo wynosi 302 km2, zajmuje 94 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Szudziałowo zamieszkuje 2 812 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2386 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Szudziałowo wynosi 9, jest 2460 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Szudziałowo. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Szudziałowo prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Szudziałowo.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Szudziałowo: 30294
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Szudziałowo: 0,061998
Lesistość w % w gminie Szudziałowo: 49,2272
Ludność na 1 km2 w gminie Szudziałowo: 92460
Liczba ludności ogółem w gminie Szudziałowo: 2 8122386
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Szudziałowo: -9,92006
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Szudziałowo: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Szudziałowo: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Szudziałowo: 6,95-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Szudziałowo: 91,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Szudziałowo: 562278
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Szudziałowo: 3,21474
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Szudziałowo: 82,0-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Szudziałowo: 21845
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Szudziałowo: 102335
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Szudziałowo: 564,42316
Przedszkola bez specjalnych w gminie Szudziałowo: --
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Szudziałowo: 604,913
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Szudziałowo: 76,11958
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Szudziałowo: 1,11988
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Szudziałowo: 554478
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Szudziałowo: 2 664-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Szudziałowo: 2 683-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Szudziałowo: 0-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Szudziałowo: 46,92325
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Szudziałowo: 7,42243
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Szudziałowo: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Szudziałowo: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Szudziałowo: 46,92017
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Szudziałowo: 7,41790

Źródłem danych statystycznych dla gminy Szudziałowo jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Szudziałowo, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Szudziałowo. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.