Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Szudziałowo  sprawdź informacje Na Mapie gminy Szudziałowo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Szudziałowo.

Mapa Geoportal Szudziałowo

Dane urzędu

Urząd Gminy Szudziałowoul. Bankowa 1Szudziałowo, 16-113

Tel: 85 7221404

Fax: 85 7221441

E-mail: sekretariat@szudzialowo-gmina.pl

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Szudziałowo: 2011102

Witryna: www.szudzialowo-gmina.pl

Władze lokalne: Wójt Tadeusz Tokarewiczsekretariat@szudzialowo-gmina.pl

Gmina Szudziałowo w liczbach

Powierzchnia gminy Szudziałowo*

302 km2

94 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Szudziałowo*

2 812 mieszkańców

2386 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Szudziałowo*

9 mieszkańców na km2

2460 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Szudziałowo

Geoportal Szudziałowo prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Szudziałowo

Jak powstał Geoportal gminy Szudziałowo?

Geoportal Szudziałowo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Szudziałowo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Szudziałowo umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Szudziałowo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Szudziałowo?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Szudziałowo;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Szudziałowo;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Szudziałowo;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Szudziałowo;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Szudziałowa.
Informacje na Geoportalu Szudziałowo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Szudziałowo?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Szudziałowo;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Szudziałowo;
 • Rejestr MPZP Szudziałowo;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Szudziałowo;
 • Mapa Topograficzna gminy Szudziałowo;
 • Mapa Solarna gminy Szudziałowo;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Szudziałowo;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Szudziałowo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Szudziałowo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Szudziałowo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Szudziałowo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Szudziałowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Szudziałowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Szudziałowo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Szudziałowo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Szudziałowo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Szudziałowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Szudziałowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Szudziałowo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Szudziałowo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Szudziałowie.

  Geoportal gminy Szudziałowo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Szudziałowo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Szudziałowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Szudziałowo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Szudziałowie.

  W Geoportalu Szudziałowo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Szudziałowo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Szudziałowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Szudziałowo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Szudziałowo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Szudziałowo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Szudziałowo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Szudziałowo. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Szudziałowo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Szudziałowo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Szudziałowo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Szudziałowie. W Geoportalu gminy Szudziałowo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Szudziałowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Szudziałowo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Szudziałowo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Szudziałowo dla mieszkańców

Geoportal Szudziałowo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Szudziałowo. Na mapie Szudziałowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Szudziałowo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Szudziałowo. Korzystając z map Geoportalu gminy Szudziałowo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Szudziałowo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Szudziałowo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Szudziałowo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

protokół zdawczo-odbiorczy

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Przejdź do wpisu