Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Szudziałowo  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Szudziałowo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Szudziałowo.

Mapa Geoportal Szudziałowo
Mapa z granicą gminy Szudziałowo

Dane urzędu

Urząd Gminy Szudziałowoul. Bankowa 1Szudziałowo, 16-113

Tel: 85 7221404

Fax: 85 7221441

Elektroniczna skrzynka podawcza: /2011102/skrytka

E-mail: sekretariat@szudzialowo-gmina.pl

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Szudziałowo: 2011102

Witryna: www.szudzialowo-gmina.pl

Władze lokalne: Wójt Tadeusz Tokarewiczsekretariat@szudzialowo-gmina.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Szudziałowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Szudziałowo to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Szudziałowo na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Szudziałowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Szudziałowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Szudziałowa

Gmina Szudziałowo w liczbach

Powierzchnia gminy Szudziałowo*

302 km2

94 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Szudziałowo*

2 812 mieszkańców

2386 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Szudziałowo*

9 mieszkańców na km2

2460 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Szudziałowo

Geoportal Szudziałowo prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Szudziałowo, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Szudziałowo.

Dostęp do danych Geoportalu Szudziałowo

Jak powstał Geoportal gminy Szudziałowo?

Geoportal Szudziałowo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Szudziałowo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Szudziałowo.

Geoportal Szudziałowo umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Szudziałowo oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Szudziałowo, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Szudziałowo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Szudziałowo?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Szudziałowo ( EGIB gminy Szudziałowo);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ( Natura 2000 gminy Szudziałowo);
 • Rejestr MPZP gminy Szudziałowo (MPZP gminy Szudziałowo);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Szudziałowo;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Szudziałowo;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Szudziałowa.
Informacje na Geoportalu Szudziałowo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Szudziałowo?

Korzyści z Geoportalu Szudziałowo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Szudziałowo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Szudziałowo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Szudziałowo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Szudziałowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Szudziałowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Szudziałowo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Szudziałowo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Szudziałowo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Szudziałowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Szudziałowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Szudziałowo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Szudziałowo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Szudziałowie.

  Geoportal gminy Szudziałowo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Szudziałowo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Szudziałowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Szudziałowo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Szudziałowie.

  W Geoportalu Szudziałowo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Szudziałowo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Szudziałowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Szudziałowo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Szudziałowo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Szudziałowo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Szudziałowo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Szudziałowo. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Szudziałowo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Szudziałowo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Szudziałowo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Szudziałowie. W Geoportalu gminy Szudziałowo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Szudziałowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Szudziałowo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Szudziałowo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Szudziałowo.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Szudziałowo, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Szudziałowo. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Szudziałowo.

 • Zabytki w gminie Szudziałowo

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Szudziałowo. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Szudziałowo oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Szudziałowo.

 • Informacje o wyborach w gminie Szudziałowo

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Szudziałowo. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Szudziałowo i wiele istotnych informacji.

Geoportal Szudziałowo dla mieszkańców

Geoportal Szudziałowo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Szudziałowo. Na mapie Szudziałowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Szudziałowo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Szudziałowo. Korzystając z map Geoportalu gminy Szudziałowo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Szudziałowo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Szudziałowo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Szudziałowo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować